LOADING...

3-JAW CONCENTRIC GRIPPERS WITH LONG STROKE

BRAND DISTRIBUTORS

sqpartner-zimmer

3-JAW CONCENTRIC GRIPPERS WITH LONG STROKE

SERIES-GD500-300x300

SERIES GD500

  • Maximum gripping force when opening and closing at compact overall height
  • Direct drive synchronized via cam disc

DOWNLOAD


CONNEXALL CO., LTD

บริษัท คอนเนคซอล จำกัด มีความรู้ความเข้าใจในสินค้ามาอย่างยาวนาน ทำให้เข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า
จึงคัดสรรสินค้าด้าน Mobile Robot ที่มีคุณภาพสูง และมีชื่อเสียงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ช่วยให้ประกอบได้ เร็วขึ้น และมีความแม่นยำ

ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานและต้นทุน

ลดการสูญเสียเวลาในการผลิต

ได้รับบริการ การซ่อมบำรุงในระยะยาว

ดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยบริการหลังการขาย

CALL TO DISCUSS YOUR PROJECT

+66-2313-3400